Doelstelling en visie

De doelstelling van de Volkspartij Dongen is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de Gemeente Dongen, zowel individueel als in groepsverband en het optimaal behartigen van hun specifieke belangen, daarbij gestuurd door de lokale situatie.

Daarnaast wil onze partij de volgende doelen nastreven:

  • De partij is er voor iedereen, dus er is ook aandacht voor iedereen.
  • Het beleid dient samen met de inwoners gestalte te krijgen.
  • Uitgangspunten dienen behoeften, vragen en ideeën vanuit de bevolking te zijn.
  • Er moet sprake zijn van een haalbaar, verantwoord beleid, ook in de toekomst.

Het karakter van de Volkspartij Dongen en de visie die de partij op Dongen heeft vormen de leidraad voor het verkiezingsprogramma 'Doen vóór Dongen' en ons coalitieakkoord 'Samen kansen pakken'.

De Volkspartij Dongen is van mening, dat het verenigingsleven van zeer groot belang is voor het sociale klimaat in Dongen. Van daaruit geredeneerd, is het dan ook logisch, dat de partij het goed functioneren van de verenigingen zeer hoog in het vaandel heeft staan. In het gemeentelijk beleid dient dit dan ook nadrukkelijk te zijn opgenomen en tot uiting te komen.

In het verlengde hiervan neemt ook de sport een belangrijke plaats in binnen de Volkspartij Dongen. Onze partij is van mening, dat investeringen in sport zich immer terugbetalen in de vorm van een gezonde bevolking, zowel geestelijk als lichamelijk.

Tenslotte is de partij ervan overtuigd, dat naast het sociale en het lichamelijke welzijn ook de culturele kant van Dongen belicht dient worden. De gemeente Dongen heeft daarbij een naam hoog te houden en de Volkspartij Dongen wil haar daar graag bij helpen.

Agenda

 Fractie,

 

Maandag 22 januari, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

  

Donderdag 25 januari, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 februari, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3 februari, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 februari, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 februari, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 22 februari, opiniërende raadsvergadering .

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3maart, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 maart, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 maart, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal

 

Donderdag 15 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls