Nieuwe leden

De Volkspartij Dongen is een lokale partij voor alle Dongenaren. Wij staan voor de belangen van de inwoners van alle drie de kernen: Dongen, 's Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart. Met een gedegen organisatie, enthousiaste leden en met een raadsfractie en wethouder die verantwoordelijkheid nemen binnen de gemeenteraad en het college van B&W. Met oog voor het lokale belang, dicht bij de mensen, die graag met u in gesprek is, bijvoorbeeld tijdens onze maandelijkse Praat op Straat. Onze vaste locatie is op het Looiersplein, maar tijdens de herinrichting vindt u ons op de hoek Biezen/Hoge Ham.

Wilt u lid worden van de Volkspartij Dongen? Dan bent u van harte welkom. Om lid te worden van de vereniging kunt u zich direct of indirect aanmelden bij de secretaris, via één van onze bestuurs- of fractieleden of via het onderstaande aanmeldingsformulier.

Wanneer iemand als lid is toegelaten, ontvangt hij /zij hiervan binnen 30 dagen bericht. Tevens kan het nieuwe lid een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en het partijprogramma van de Volkspartij Dongen inzien en /of opvragen bij het secretariaat.

De contributie (€ 10,00/jaar) wordt jaarlijks geïnd door het bestuur.

 

 

Foto Praat op Straat. Iedere 1e zaterdag van de maand op het Looiersplein.

Agenda

 Fractie,

 

Maandag 14 mei, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvan 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 17 mei, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Maandag 21 mei, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 24 mei, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls