Wegenbeheersplan 2017 - 2020 - 13-11-2016

Afgelopen donderdag stond naast de begroting, ook besluitvorming van het wegenbehersplan op de agenda. De Volkspartij Dongen ging akkoord met het plan. Maar de fractie heeft wel aandachtspunten meegegeven aan de wethouder.  Na het tweede deel van de begrotingsbehandeling, sprak Frits Klijs de volgende Stemverklaring uit. 

"Voorzitter,

Graag willen wij een stemverklaring afleggen:

Gemeente dongen is eigenaar van 1.7 miljoen vierkante meter wegverharding, en heeft een wettelijke verplichting om deze te beheren. Daar is een flink budget mee gemoeid. In de OR hebben we een voorbehoud aangegeven voor dit plan omdat wij middels technische vragen nog wat aanvullende informatie wilden hebben om dit te kunnen beoordelen.

Daarbij hebben wij ook aandacht gevraagd over de staat van de hertog janstraat en roeloff van Dalemstraat.
We vernamen dat deze straten op termijn een rioolvervanging krijgen, en reconstructie van de wegverharding zal gecombineerd worden met deze werkzaamheden, waarbij indien nodig tussentijdse reparaties worden uitgevoerd.

Voor dit beheersplan, het wegenbeheersplan 2017 tot 2020, is het belangrijk om te weten wat de staat is van de wegverharding. In het voorliggend plan staat beschreven dat de staat van de wegverharding in heel dongen volgend jaar wordt geïnspecteerd en vastgelegd. Dit kan een gevolg hebben voor de begroting van de komende jaren, omdat, zoals in het plan beschreven staat, de gemiddelde staat verslechterd als gevolg van een te laag budget voor onderhoud.

Voorzitter, aangezien het onderzoek volgend jaar plaatsvind en wij nu niet over meer informatie beschikken wij stemmen in met dit plan maar vragen hierbij wel aan de wethouder om de raad middels een raadsinformatiebrief over het resultaat van het onderzoek te informeren, zodat de raad in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijke gevolgen voor de begroting inzichtelijk heeft. Dank u wel."


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls