VV Dongen - 26-01-2018

Dit betoog is donderdag 25 januari uitgesproken door fractievoorzitter René Jansen tijdens de opiniërende raadsvergadering. 

"Voorzitter,

Voetbalvereniging Dongen kampt met capaciteitstekort en overbespeling op sportpark De Biezen. De buurt heeft parkeeroverlast. Daar moet een oplossing voor komen, dat is kraakhelder. In oktober 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van een nieuwe sportpark op een nieuwe locatie en de ontwikkeling van het huidige sportpark De Biezen. Maart 2017 zijn door drie partijen haalbaarheidsstudies ingediend, waarna de leden van VV Dongen op 20 juni 2017 hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur tot herlocatie van het sportpark, en daarbij is de voorkeur uitgesproken voor de locatie Beljaartlaan, en het plan van ontwikkelaar PvH Vastgoed BV.

Daarop heeft de gemeenteraad op 13 juli een motie aangenomen. Met de opdracht om voorafgaande aan een verdergaand haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van sportpark De Biezen, alle drie de partijen aan een onderzoek te onderwerpen naar de liquiditeit, solvabiliteit en kredietwaardigheid. Zowel bouwbedrijf van Wanrooij BV, De Bunte Vastgoed BV als Paul van Heteren PvH Vastgoed BV hebben meegewerkt aan het onderzoek, uitgevoerd door BDO. Dit heeft geleid tot een degelijk rapport met een heldere toelichting door BDO. En een scherp inzicht voor college, raad en belanghebbenden, de voetbalvereniging en de tennisclub.  

Evenals de gemeente was ook de Volkspartij Dongen verbaasd over de constatering van BDO dat er binnen de financieringsconstructie van PvH  Vastgoed BV onverwacht  sprake is van een nieuwe rechtspersoon, genaamd Paridome B.V. Met veel vraagtekens over de robuustheid van de gekozen constructie. In een gesprek van de fractievoorzitters en de afvaardiging van de voetbalclub is deze zorg gedeeld. Daar heb ik uitgesproken dat we onze mening graag baseren op feiten. Diezelfde week heeft het college besloten om de financiële analyse te bespreken met Paridome B.V.

Op basis van het gesprek met Paridome B.V. en de uitkomsten van het BDO rapport, heeft het college een definitief standpunt ingenomen: het plan van Paridome voor de herontwikkeling van het huidige sportpark tot woningbouwlocatie voldoet niet aan de gestelde kaders. De Volkspartij Dongen kan die conclusie volgen: De basis is te onzeker voor een dergelijk miljoenenproject.

Wij hebben daarbij de volgende aanvullingen:

Had BDO de wijziging in de gekozen financiële constructie van Paridome en de gewijzigde positie van PvH Vastgoed eerder kunnen of moeten melden aan het gemeentebestuur? Wat ons betreft was deze wijziging zwaarwegend genoeg om dit wel te doen.

Het aantal van 177 te bouwen woningen in plan De Biezen door Paridome wordt als te intensief beschouwd. Ook op het gebied van vrij-op-naam prijzen en de verhouding 35-35-30 is afgeweken van het gemeentelijk beleid. En het voorgestelde tempo van realisatie sluit niet aan bij de verwachtingen van de gemeente Dongen.

Voorzitter, wij kunnen vanuit de genoemde feiten niet anders dan concluderen dat er geen solide basis is voor een nader uitwerkingstraject van de plannen van Paridome Vastgoed BV.

Voor het vervolgtraject ziet de Volkspartij Dongen niet in, waarom een andere partij geen goede overeenkomst zou kunnen sluiten met VV Dongen. Wat ons betreft is het aan de leden van de voetbalvereniging om hier een besluit over te nemen. "


Agenda

Fractie,

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond, financieel beleid.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Maandag 17 september, fractievergadering

Aanvang 20h, gemeentehuis, Commissiekamer 1

 

Donderdag 20 september, raadsinformatieavond

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 24 september, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 27 september, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Maandag 1 oktober, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 4 oktober, raadsinformatieavond, Huisvesting en organisatie-aanpassing.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Zaterdag 6 oktober, Praat op Straat.

Aanvang 10h, looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 8 oktober, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 11 oktober, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls