Veilige wijken en dorpskernen, daar gaan we voor! - 30-09-2017

De overlast in park Vredeoord had afgelopen maand opnieuw de aandacht van onze fractie. We hebben vragen gesteld aan de burgemeester tijdens de opiniërende raadsvergadering. Maar ook gaven we de signalen rechtstreeks door aan de ambtenaar in het gemeentehuis. Beide acties leidden tot antwoorden én maatregelen. We blijven met de burgemeester in gesprek over aanvullende (preventieve) maatregelen om het park aantrekkelijk en veilig te maken en te houden.
Naar aanleiding van een bericht op de Facebook-pagina van de Volkspartij Dongen, reageren een aantal Dongenaren stevig. Die signalen over overlast op andere locaties in Dongense wijken nemen wij serieus. Bijvoorbeeld dat er ook gekeken moet worden naar onveilige situatie rondom het park, het Wilhelminaplein en met name het parkeerterrein. Ook het Europaplein heeft regelmatig last van hangjeugd met muziek en auto’s, hard praten. De omgeving Doelstraat rondom het parkeerterrein van de hondenschool werd ook met nadruk genoemd. Ook is er een suggestie gedaan voor extra verlichting op sommige donkere plekken. Uw alerte reactie helpt zeker in het verhogen van de veiligheid. Dongen is weliswaar een relatief veilige gemeente en scoort goed op de regionale veiligheidsmonitor. Uw signalen en een actieve, preventieve aanpak zorgt ervoor dat de gemeente Dongen veilig blijft. Natuurlijk willen we dat de BOA (Bijzondere Opsporingambtenaar) ook in de buitenwijken en de kernen ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart actief is. Hier vragen we regelmatig aandacht voor in de gemeenteraad, of rechtstreeks bij ons college. Uw signalen zijn daarin voor ons een leidraad.
De leefbaarheid in de wijken blijft voor de Volkspartij Dongen een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onze fractieleden laten zich dan ook regelmatig zien in de wijk- en dorpsraden om ideeën en tips op te halen waar en hoe het beter kan.
Voor ons zijn alle Dongense kernen even belangrijk. Dat moet ook te zien zijn in ons nieuwe verkiezingsprogramma voor 2018-2022. Als u suggesties heeft, vul dan onze poll in op onze website www.volkspartijdongen.nl. Of spreek ons gewoon even aan, bijvoorbeeld bij onze eerstvolgende, maandelijkse Praat op Straat, zaterdag 7 oktober van 10-12u (Looiersplein).
Wij zijn er voor iedereen!


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls