Terugblik 2015-2016 - 16-09-2016

In deze laatste column voor het zomerreces, blikt de Volkspartij Dongen terug op het afgelopen, politieke jaar. Een aantal grote onderwerpen zijn behandeld door de Dongense gemeenteraad. Daarbij hebben we geen beslissingen vooruit geschoven, maar hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Deze daadkracht sluit aan bij het coalitieakkoord "Samen Kansen Pakken". In het najaar 2015 hebben we de begroting voor 2016 vastgesteld. We zijn positief dat we ook voor dit jaar een sluitende begroting hebben vastgesteld. Halverwege 2016 kunnen we vaststellen, dat de uitvoering van de plannen op schema ligt en de begroting goed overeenkomt met de realiteit. Ook in het najaar hebben we knopen doorgehakt over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Na een moeizaam traject is voor de beste, toekomstbestendige oplossing gekozen. Dat dit op sommige punten pijnlijke beslissingen waren, weten we heel goed. Dit jaar verwachten we enkele evaluaties en zal het beleid verder vorm krijgen. De aanpak van de N629, de weg tussen Dongen en Oosterhout, komt steeds dichterbij. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ermee ingestemd, dat de Provincie de regie overnam. Onlangs hebben we op basis van de beschikbare informatie over de Milieu Effect Rapportage gekozen voor Bundeling Noord. Het laatste grote punt kwam redelijk onverwacht. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, blijkt dat de gemeente Dongen haar beleid voor huishoudelijk hulp moet aanpassen. In de laatste vergadering voor het zomerreces is besloten om terug te gaan naar de situatie voor 2015, maar wel met de kantelingsgedachte als uitgangspunt. De grote projecten Multifunctionele Accomodatie en Energieproblematiek De Beljaart hadden en hebben natuurlijk ook onze aandacht. Voor de energieproblematiek De Beljaart komt nu hopelijk echt de laatste fase in beeld. De voorbereidingen voor de nieuwe MFA vorderen gestaag en de berichten over tijdelijke huisvesting, samenwerking en plannen voor de toekomst stemmen ons positief. En tot slot, wensen we alle Dongenaren een hele mooie zomer toe! Wij kijken uit naar de Zomerspelen en spreken u graag in het nieuwe politieke seizoen! 

 

René Jansen en Denise Kunst


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls