Samen kansen pakken voor ons onderwijs - 02-12-2016

Onderwijs is een belangrijke pijler in de Dongense samenleving. Zij bereidt onze jeugd voor op hun toekomst! De Volkspartij Dongen zette daarom al speerpunten over het onderwijs in haar verkieizingsprogramma: 1) betere samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen door vorming van integrale kindcentra (IKC’s), en 2) stappen zetten in onderwijshuisvesing. Dit komt ook terug in het coalitieakkoord. Tijdens deze bestuursperiode worden ook daadwerkelijk stappen gezet!

IKC Klein-Dongen-Vaart
Als eerste zijn knopen doorgehakt voor de nieuwbouw van basisschool St. Agnes. Frits Klijs, inwoner van Dongen-Vaart, hield daarvoor in de raadsvergadering een vurig pleidooi over de tijdelijke huisvesting. De oplossing ligt in de aangekochte grond van de parochie. Daardoor hoeven de kinderen uit Klein Dongen Vaart gelukkig niet met bussen naar verschillende tijdelijke locaties in Dongen. Zij krijgen tijdens bouwperiode dus gewoon onderwijs in Dongen-Vaart! Frits heeft ook gepleit voor het behoud van het schoolplein. Naast de schoolactiviteiten heeft het plein namelijk een belangrijke functie bij diverse activiteiten die in Dongen Vaart plaatsvinden. Wij zijn dan ook blij dat er met de nieuwbouw weer een multifunctioneel plein wordt gerealiseerd voor de diverse dorpsactiviteiten. De activiteiten van het Jeugdcentrum integreren binnen een periode van tien jaar ind het nieuwe gebouw.

IKC De Beljaart/Biezen
Er is een onderzoek uitgevoerd in nauwe samenspraak met de partners van het beoogde IKC: basisscholen De Noorderpoort, Heilig Hart en De Biezenkring. Verschillende huisvestingsvarianten zijn mogelijk en worden uitgewerkt in financiële consequenties en een draagvlakanalyse. De Volkspartij Dongen ziet het liefst een ontwikkeling van een IKC op twee locaties: zowel in wijk De Beljaart als in de wijk De Biezen.

IKC ’s Gravenmoer
In de kern ’s Gravenmoer hebben basisscholen De Springplank en De Wegwijzer de ambitie om samen met kinderopvangorganisatie De Toverdroom één Integraal Kindcentrum te vormen. In de afgelopen jaren zijn twee onderzoeken uitgevoerd, waarbij ook is gekeken naar samenwerking met De Geubel. Na de eerste reacties van betrokken partijen worden de plannen nu verder onderzocht op financiële haalbaarheid èn draagvlak.

René Jansen en Denise Kunst


Agenda

 Fractie,

 

Maandag 22 januari, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

  

Donderdag 25 januari, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 februari, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3 februari, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 februari, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 februari, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 22 februari, opiniërende raadsvergadering .

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3maart, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 maart, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 maart, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal

 

Donderdag 15 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls