Samen Kansen Invullen: Begroting 2017 - 07-10-2016

De gemeentelijke begroting ziet er goed uit. Ons huishoudboekje is weer op orde én we liggen op koers met het realiseren van ons coalitieakkoord. Zo worden ‘Samen Kansen Ingevuld’!

‘Goed samenspel, betere toekomst’. Reactie Volkspartij Dongen op begroting 2017.

Samen kansen invullen

De Volkspartij Dongen is uiteraard blij met deze begrotingsuitkomst. In de beginperiode van onze coalitie met de PvdA en de VVD moest flink worden ingegrepen in de kosten. De maatregelen hadden soms fors impact, denk maar eens aan de Hulp bij Huishouden. De vooruitzichten zijn nu gelukkig veel beter. We liggen op koers met ons coalitieakkoord ‘Samen Kansen Pakken’ en gaan onze afspraken waarmaken. Zowel inhoudelijk als financieel is dat een belangrijke basis voor het behouden van onze zelfstandigheid en invulling van de toekomstvisie. Gecombineerd met een goede samenwerking binnen de regio Hart van Brabant.

De Volkspartij Dongen heeft een verenigingshart. Het is de kurk waar samenlevend Dongen op drijft. Er is veel aandacht voor de sportfaciliteiten, en dat is nodig om ook nieuwe sportkampioenen de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Dat geldt natuurlijk ook voor het stimuleren van onze culturele ontwikkeling. De gemeente denkt hierin actiever mee met verenigingen. De bouw van de nieuwe MFA is gestart en is geen eeuwige stip meer op de horizon, maar wordt eindelijk gerealiseerd. De start van een pilot verenigingshal blijft overeind, maar blijkt lastig te realiseren. Toch hopen we ook die wens binnen deze coalitieperiode in te kunnen vullen.

De sociale paragraaf en de zorg krijgen de aandacht die het verdient. Dat geldt ook voor o.a. het onderwijs, de lasten voor onze inwoners en de aandacht voor het bedrijfsleven. Kortom: samen kansen invullen vóór een betere toekomst!


Agenda

 Fractie,

 

maandag 23 oktober, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, Commissiekamer 1.

 

donderdag 26 oktober, besluitvormende raadsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaaal.

 

maandag 30 maart, fractievergadering, voorbereiding begrotingsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, Commissiekamer 1.

 

donderdag 2 november, begrotingsvergadering 1.

aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

zaterdag 4 november, Praat op Straat.

aanvang 10h, Looiersplein naast DA drogist.

 

maandag 6 november, fractievergadering, voorbereiding begrotingsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, Commissiekamer 1.

 

donderdag 9 november, begrotingsvergadering 2.

aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

maandag 13 november, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, Commissiekamer 1.

 

donderdag 16 november, opiniërende raadsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

maandag 20 november, thema avond.

aanvang 20 h, gemeentehuis, Commissiekamer 1.

 

donderdag 23 november, raadsinformatieavond, PIP N629.

aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

maandag 27 november, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, Commissiekamer 1.

 

donderdag 30 november, besluitvormende raadsvergadering.

aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls