’s Gravenmoer in de politiek - 29-06-2016

’s Gravenmoer is een groene dorpskern met een rustige uitstraling, maar met een actief en sociaal verenigingsleven. Ook ’s Gravenmoer gaat met de tijd mee, en het dorp is dan ook in ontwikkeling. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, moeten ook in de lokale politiek, de ’s Gravenmoerse belangen gehoord worden. Binnen de Volkspartij Dongen is Denise Kunst - van Suijlekom het eerste aanspreekpunt voor ’s Gravenmoer. Samen met haar gezin woont ze hier, en is ze actief in het verenigingsleven. Naast de lokale politiek, is Denise ook de nummer 2 van Lokaal Brabant. Als burgerlid is ze betrokken bij Provinciale Staten. Ze vormt hierdoor de belangrijkste schakel tussen de gemeentelijke en provinciale politiek

Maar wat doet de Volkspartij Dongen nou concreet voor de belangen van ’s Gravenmoer. We kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd zichtbaar is als u niet bij de gemeenteraadsvergaderingen bent! Daarom geven we u graag een aantal voorbeelden. Via moties heeft de Volkspartij Dongen aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in de kleine kernen, en voor extra aandacht voor de woningbouwprogramma’s waaronder die in ’s Gravenmoer. We hebben gestreden voor het behoud van peuterspeelzaal De Gruttertjes, die nu peuteropvang De Bengeltjes heet. We wachten nu met interesse het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw Integraal KindCentrum af. We hebben aandacht voor de fiets- en wandelpaden, en voor het verkeer in het algemeen. Het verkeersplan dat is opgesteld door een groep bewoners samen met de Dorpsraad mag wat ons betreft dan ook worden uitgewerkt en vertaald naar concrete, haalbare plannen. We letten ook op de eigenheid van ’s Gravenmoer: bij plannen voor heel Dongen kijken we ook naar de impact op de kleine kernen. Verder hebben we natuurlijk aandacht voor veiligheid, en pleiten we voor vereenvoudiging van regelgeving voor verenigingen, en vergunningsaanvragen. 

 

Heeft u opmerkingen of vragen over ’s Gravenmoer, dan bent u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen!


Agenda

 Fractie,

 

Maandag 22 januari, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

  

Donderdag 25 januari, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 februari, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3 februari, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 februari, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 februari, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 22 februari, opiniërende raadsvergadering .

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3maart, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 maart, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 maart, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal

 

Donderdag 15 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls