Over de grens - 29-06-2016

In deze nieuwe column van de Volkspartij Dongen lees je onze politieke standpunten over actuele kwesties en geven wij een beeld van het werk van de fractie. Maar allereerst staan we stil bij het overlijden van oud PvdA raadscollega Willem Ebbers. Dongen verliest met Willem een zeer gedreven politicus. In de vorige raadsperiode hebben we gemerkt, hoezeer hij stond voor de sociale zaak. Op een aantal thema’s hebben we succesvol samengewerkt. Willem wist ons met zijn enthousiasme en strijdlust altijd te inspireren. Onze gedachten zijn bij Caroline, Maud en Kjeld en Noor. Maar zeker ook bij zijn partijgenoten. Wij wensen hen veel sterkte en kracht om dit verlies een plaatsje te geven.

De titel van onze column heet ‘over de grens’. De politieke agenda kent geen grens tussen privé en raadswerk. Het weekend of een doordeweekse dag, er is altijd werk aan de winkel. Zaterdag trok de raad de politieke gemeentegrens over. ‘Over de grenzen’ van de lokale agenda werd tijdens de eerste bijeenkomst van de Verenigde Vergadering met de raden van Hart van Brabant gesproken over de regionale ontwikkelingen. Als coördinator was Denise nauw betrokken bij de voorbereiding. En met resultaat! 

Door de gemeenteraad van Dongen werden vijf moties ingebracht. Drie daarvan zijn met grote meerderheid aangenomen: Die moties gaan over leisure (ontspanning) en bereikbaarheid. Kleine recreatie staat nu hoger op de agenda in de regio, waarbij het plan is om een samenhangend geheel van recreatie rondom regionale thema’s te ontwikkelen. De regio gaat ook als alle 9 gemeenten gezamenlijk lobbyen bij de provincie voor betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. We willen een betere aansluiting van gemeenten / kleine kernen en onderwijsinstellingen, recreatie en logistieke hotspots in onze regio. Naast openbaar vervoer gaat de regio ook inzetten op andere manieren van bereikbaarheid van deze locaties. Twee moties  haalden het niet, maar we hebben wel duidelijke signalen afgegeven! Die gingen over healthcare-praktijkonderwijs en de regionale ondersteuning van verenigingen en haar vrijwilligers. 

 


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls