Opvang vluchtelingen naar Dongense maat - 29-06-2016

Allemaal weten we dat we als Nederlandse samenleving voor de enorme uitdaging staan om vele vluchtelingen op te vangen. In afwachting van hun procedure en mogelijke verblijfsstatus wachten deze mensen in AZC's op de toekomst. Mensen die hier naartoe gekomen zijn in de hoop op een betere toekomst, welke reden zij dan ook hadden om hun reis te starten. Velen van hen zullen terug (moeten) gaan naar hun land van herkomst, anderen krijgen de zo gewilde verblijfsstatus. We weten ook allemaal, dat de toestroom van vluchtelingen veel groter is dan de huidige capaciteit in de opvangcentra. In de provincie Noord-Brabant gaat het voor de rest van 2016 om een tekort van ruim 7200 plaatsen. Een deel hiervan kan worden opgelost door de vele statushouders versneld aan gewone woonruimte te helpen. Huisvesting van statushouders leidt niet tot verdringing van onze eigen inwoners op de huurmarkt. Benodigde aantallen woningen voor deze mensen komen bóvenop de eerdere afspraken over woningbouw. 

Eind maart heeft de Commissaris van de Koning van onze provincie, dhr. Van de Donk een brief gestuurd aan alle Brabantse gemeenten. De benodigde plaatsen in Brabant zijn in samenspraak met de Brabantse burgemeesters en de veiligheidsregio's, verdeeld over de 11 regio's van Brabant. 

Voor de regio Hart van Brabant leidt dat tot een taakstelling om 742 extra vluchtelingen en statushouders op te vangen. Dongen werkt hierin goed samen met de andere gemeenten van de gemeente. Samen moeten we deze taak gaan vervullen. 

Eind 2015 hebben we in de gemeenteraad van Dongen al een motie aangenomen, waarin alle partijen onderschreven welke uitgangspunten de gemeente Dongen hierin hanteert. De belangrijkste hierin zijn om opvang te organiseren naar de Dongense maat en mogelijkheden. De Volkspartij Dongen blijft dit uitgangspunt ondersteunen. Wel beseffen we ons, dat we onze rol en verantwoordelijkheid moeten nemen in de regio en provincie. Ons college zet zich actief in om de plannen mee vorm te geven, waarbij wethouder Bea van Beers namens het college deelneemt aan de regionale projectgroep. Er wordt goed samengewerkt in de regio en óók binnen ons college!  We wachten daarom vol interesse op de plannen van de regio die half mei klaar moeten zijn.

 


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls