Op de bres voor 's Gravenmoer! - 08-06-2017

Afgelopen week zijn we gaan rondfietsen in ’s Gravenmoer. Ons bereikten namelijk terechte signalen dat het onderhoud van het openbaar groen slechter en slechter wordt. De signalen kregen we van bewoners door het hele dorp heen. Op onze facebook pagina kunt u enkele voorbeelden zien. De ervaring van achterstand of achteruitgang in groenonderhoud kan verschillende oorzaken hebben. Via bewoners hoorden we, dat er minder mensen beschikbaar zijn om het nodige onderhoud te plegen. Gelukkig heeft wethouder Ad van Beek ons daarover gerustgesteld. De gemeentelijke capaciteit die beschikbaar is voor ’s Gravenmoer is niet minder geworden en de wethouder belooft actie en verbetering. Zoals u van ons gewend bent houden we de vinger aan de pols.

Natuurlijk staat het verkeersplan ook hoog op onze agenda. Wij willen voorstellen uitgewerkt zien die breed draagvlak hebben binnen de gemeenschap van ’s Gravenmoer. De gesprekken lopen nog, maar de uitwerking en financiële vertaalslag moet bij de komende begrotingsbehandeling duidelijk zijn.

Ook blijven we aandacht houden voor het onderwijs en de peuteropvang. Er is sprake van wachtlijsten voor Vroeg en Voorschoolse Educatie, de extra ondersteuning van peuters, in ’s Gravenmoer. We hebben wethouder Bea van Beers gevraagd waar dit door komt. Ook hebben we gevraagd naar de stand van zaken over de mogelijke nieuwbouw voor de twee basisscholen. We wachten de beantwoording af!

Het rijke verenigingsleven heeft ook in 's Gravenmoer onze aandacht. Signalen over lange reactietijden op vergunningsaanvragen geven we rechtstreeks door aan wethouder Piet Panis. Wij hebben hem verzocht aanvragen voor subsidies en vergunningen te versimpelen en willen dit terugzien in het nieuwe subsidiebeleid.

Voor ons zijn alle Dongense kernen even belangrijk. Dat moet ook te zien zijn in ons nieuwe verkiezingsprogramma voor 2018-2022. Als u suggesties heeft, vul dan onze poll in op de website. Of spreek ons gewoon even aan. Wij zijn er voor iedereen!


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls