Op de bres voor Klein Dongen Vaart - 30-09-2017

U zult misschien denken; het blijft een beetje stil rondom de ontwikkelingen in Klein Dongen Vaart. Maar er gebeurt veel, de laatste voorbereidingen voor de nieuwbouw van de St. Agnesschool worden nu gedaan, waarna overgegaan kan worden tot aanbesteding en de start van de bouwactiviteiten. De Hubertus kerk heeft een goede ‘pand-besparende’ herbestemming gekregen en het perceel van het bisdom achter de huidige school is aangekocht voor de nieuwbouw. De Volkspartij Dongen heeft zich hier hard voor gemaakt omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen gewoon in Dongen Vaart naar school kunnen blijven gaan en geen tijdelijke huisvesting of vervoer naar andere locaties nodig is.

Door deze aankoop ontstaat er ruimte voor de inrichting van een speelplein / dorpsplein. De kersverse dorpsraad is uiteraard betrokken bij de inrichting van dit nieuwe dorpsplein. De Vaartweg wordt hierbij ook gerenoveerd en zo krijgt het ‘centrum’ van Klein Dongen Vaart een nieuw jasje.

Daarnaast wordt ook sportzaal de Gaasjes gerenoveerd zodat deze weer een mooie uitstraling krijgt en weer helemaal up to date is met de eisen van nu.

We zijn graag in gesprek met u om uw woongenot en de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Een mooi voorbeeld is de door ons ingediende motie voor ondergrondse afvalcontainers in de nieuwbouwwijk in Dongen-Vaart na een handtekeningenactie en inspraak door de bewoners. Deze motie is unaniem aangenomen en de ondergrondse containers zijn geplaatst!

Ook actuele problemen zoals bijvoorbeeld de overlast door ratten hebben we onder de aandacht gebracht en dit wordt opgepakt. Heeft u opmerkingen of suggesties voor ons, vul dan onze poll in op onze website www.volkspartijdongen.nl, laat een bericht achter op onze Facebook pagina of spreek gewoon even één van onze Dongen-Vaartse fractieleden aan, Wout van Delft of Frits Klijs. Of kom langs bij Praat op Straat, zaterdag 1 juli, tussen 10-12 uur op het Looiersplein.
Wij zijn er voor iedereen!


Agenda

 Fractie,

 

Maandag 22 januari, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

  

Donderdag 25 januari, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 februari, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3 februari, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 februari, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 februari, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 22 februari, opiniërende raadsvergadering .

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

Donderdag 1 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

Zaterdag 3maart, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 5 maart, fractievergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 8 maart, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal

 

Donderdag 15 maart, raadsinformatieavond.

Nadere info volgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls