Op de bres voor Klein Dongen Vaart - 30-09-2017

U zult misschien denken; het blijft een beetje stil rondom de ontwikkelingen in Klein Dongen Vaart. Maar er gebeurt veel, de laatste voorbereidingen voor de nieuwbouw van de St. Agnesschool worden nu gedaan, waarna overgegaan kan worden tot aanbesteding en de start van de bouwactiviteiten. De Hubertus kerk heeft een goede ‘pand-besparende’ herbestemming gekregen en het perceel van het bisdom achter de huidige school is aangekocht voor de nieuwbouw. De Volkspartij Dongen heeft zich hier hard voor gemaakt omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen gewoon in Dongen Vaart naar school kunnen blijven gaan en geen tijdelijke huisvesting of vervoer naar andere locaties nodig is.

Door deze aankoop ontstaat er ruimte voor de inrichting van een speelplein / dorpsplein. De kersverse dorpsraad is uiteraard betrokken bij de inrichting van dit nieuwe dorpsplein. De Vaartweg wordt hierbij ook gerenoveerd en zo krijgt het ‘centrum’ van Klein Dongen Vaart een nieuw jasje.

Daarnaast wordt ook sportzaal de Gaasjes gerenoveerd zodat deze weer een mooie uitstraling krijgt en weer helemaal up to date is met de eisen van nu.

We zijn graag in gesprek met u om uw woongenot en de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Een mooi voorbeeld is de door ons ingediende motie voor ondergrondse afvalcontainers in de nieuwbouwwijk in Dongen-Vaart na een handtekeningenactie en inspraak door de bewoners. Deze motie is unaniem aangenomen en de ondergrondse containers zijn geplaatst!

Ook actuele problemen zoals bijvoorbeeld de overlast door ratten hebben we onder de aandacht gebracht en dit wordt opgepakt. Heeft u opmerkingen of suggesties voor ons, vul dan onze poll in op onze website www.volkspartijdongen.nl, laat een bericht achter op onze Facebook pagina of spreek gewoon even één van onze Dongen-Vaartse fractieleden aan, Wout van Delft of Frits Klijs. Of kom langs bij Praat op Straat, zaterdag 1 juli, tussen 10-12 uur op het Looiersplein.
Wij zijn er voor iedereen!


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls