N629 variant Bundeling Noord - 29-06-2016

De overlast van en verkeersdrukte op de N629 tussen Dongen en Oosterhout zijn al jaren onderwerp van gesprek. Niet alleen inwoners en ondernemers spreken hierover, natuurlijk ook gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en Provincie Noord-Brabant. Een nieuw tracé van de N629 moet gaan zorgen voor een forse vermindering van de verkeersbelasting op de Heistraat en de Westerlaan.
In de vorige gespreks- en onderzoeksronde zijn een aantal varianten besproken, waaronder Parallel Noord en Bundeling Zuid. De Volkspartij Dongen heeft zich in al die jaren voorstander getoond van Bundeling Zuid in de overtuiging dat dit de beste oplossing was. Na een impasse van jaren en trage politieke besluitvorming wordt nu doorgepakt op de aanpak van de N629. Door de voltallige gemeenteraad is ingestemd met regie door de Provincie, waarbij gemeente Oosterhout en Dongen hun voorkeur kunnen uitspreken. Onderdeel van de nieuwe procedure, was een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) omdat de vorige verouderd was. Bij deze nieuwe MER zijn naast de bekende mogelijkheden, nieuwe varianten meegenomen. De uitkomsten van de nieuwe MER spreken voor zich: niet Bundeling Zuid, maar Bundeling Noord is de beste oplossing voor de verkeersproblematiek en maatschappelijke winst in West 1/2, met de minste hinder voor natuur en beperkte overlast voor het gebied rondom de Doelstraat. De Volkspartij Dongen erkent en onderkent deze overwegingen. Waarbij we natuurlijk liever hadden gezien, dat alsnog voor Bundeling Zuid was gekozen. Maar op milieu-gronden blijkt dit juridisch niet haalbaar. Tenzij de oplossing voor de N629 weer jaren vertraagd wordt en de uitkomst wederom allerminst zeker is! Met oogkleppen op vasthouden aan bundeling Zuid, bv. via de motie van CDA en DP vinden wij daarom uiterst risicovol en niet constructief.  

De Volkspartij Dongen kiest daarom voor Bundeling Noord, en is daarbij tevreden met de toezeggingen van wethouder Van Beek: 1) minimaliseren nadelige invloeden voor omwonenden en bedrijven, nog voor het plan definitief is; 2) maximale tracé-verlegging naar het westen, binnen de contouren van de MER; 3) indien van toepassing, in overleg met betrokken ondernemingen en verenigingen zoeken naar acceptabele maatwerk oplossingen.


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls