Lokale politiek is uitdagend - 02-02-2017

Dat bleek maar weer eens tijdens de Lagerhuis debatavond van afgelopen maandag. De centrale hal van het gemeentehuis was het middelpunt van vlammende betogen. De argumenten vlogen over en weer. De leerlingen van 4 Havo en 5 VWO van het Cambreur College gingen in debat met raadsleden en collegeleden van de gemeente Dongen. Inclusief de masterclass van Attje Kuiken, fractievoorzitter van de 2e kamerfractie van de PvdA, werd het een zinderende avond, voor herhaling vatbaar. 

We kunnen absoluut stellen dat er onder onze jongeren voldoende politiek talent is. Op onderwerpen die dicht bij de burger staan, gestimuleerd door een professioneel georganiseerd debatteam, blijkt dat ook lokale politiek uitdagend kan zijn. 

Dat valt ook op te maken uit de naamgeving van de nieuwe MFA. De Volkspartij Dongen vindt dat het college een kordaat besluit heeft genomen, door te luisteren naar wat er leeft binnen de Dongense gemeenschap. Een brede peiling onder de bevolking lijkt ons de meest zuivere manier om op democratische wijze te bepalen wat de nieuwe naam van de nieuwe MFA wordt. 

Lokaal zijn we als Volkspartij Dongen actief. We houden de politiek dicht bij de mensen via Praat op Straat. Iedere 1e zaterdag van de maand staan we van 10 tot 12 op het Looiersplein om naar uw mening te luisteren. Dus kom aanstaande zaterdag langs en vertel ons wat u bezig houdt. 

Ook op provinciaal niveau brengen we de lokale aandachtspunten onder de aandacht. Dat doen we via Lokaal Brabant, waarbij fractielid Denise als burgerlid de statenfractie van LB ondersteunt. Landelijk is de lokale kracht gebundeld via de politieke partij Lokaal in de Kamer. Deze partij doet op 15 maart mee aan de Tweede Kamer verkiezingen. Daarmee proberen lokale en provinciale partijen gezamenlijk, de lokale belangen op landelijk niveau onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld het stoppen met gedwongen herindelingen en het verbeteren van de leefbaarheid in onze kernen en de kleinere steden. De lokale uitstraling uit zich onder andere in de manier van denken. Pragmatisch, problemen aanpakken en oplossen. 

Dat doen we ook op lokaal niveau. Daardoor hebben we inmiddels een flink aantal van onze coalitiepunten succesvol afgerond. In 2017 koersen we dan ook samen met de Dongense VVD en de Partij van de Arbeid af op een positieve afronding van ons coalitieakkoord. Samen Kansen Pakken hopen we dan met succes te kunnen omdopen in Samen Kansen Ingevuld!


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls