Haalbaarheidsstudie Sportpark De Biezen - 07-10-2016

Donderdag 6 oktober heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de haalbaarheidsstudie herlocatie Sportpark De Biezen. Hieronder leest u het betoog van onze fractievoorzitter René Jansen.  

Vaststellen uitgangspunten ten behoeve van haalbaarheidsstudie herlocatie sportpark De Biezen.

De sport staat midden in de Dongense samenleving. De successen van de laatste periode, al onze sportkampioenen die zich tijdens het Sportgala presenteerden. Zij laten zien waarom we trots zijn op de bereikte resultaten.
V.V. Dongen is met bijna 1000 leden een belangrijk boegbeeld voor onze sport en staat op de kaart. In de landelijke competitie, de regio, én zeker in Dongen. Letterlijk midden in het centrum.
Daarbij horen goede sportvoorzieningen. Waar ook de jonge sporttalenten weer mee verder kunnen. De Volkspartij Dongen houdt de blik op de toekomst, maar wel met oog voor de gevoelens en belangen die er binnen de vereniging leven. De mening van de leden van V.V. Dongen spelen wat ons betreft een belangrijke rol in de bepaling van de toekomst van de club.
We staren ons niet blind op sportpark De Biezen. De voetbalvereniging kampt met capaciteitstekort en overbespeling van de velden. Daarnaast is er een tekort aan parkeerplaatsen op en rond het sportpark en is de bereikbaarheid en drukte rondom het park in zijn geheel ook niet ideaal.
Wij vinden het aanbod van Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. voor een haalbaarheidsstudie naar herlocatie van het sportpark een goed initiatief. Het is een start om te bezien welke oplossingen er voorhanden zijn voor zowel de vereniging als de samenleving van Dongen.
Daarbij heeft de Volkspartij Dongen de volgende vragen aan de wethouders:
• Kan er een toelichting gegeven op het voortraject, de afstemming met VV Dongen en is er een globale tijdslijn te geven van het vervolgtraject en de termijn waarop een eventuele verplaatsing kan plaatsvinden.
• In het raadsstuk staat vermeld dat wijziging van grondposities deel uitmaakt van de kostenneutraliteit. Hoe verhoudt zich dit tot de verschillen in grondprijzen en het voorkomen van verliezen van verwachte winst, zoals geformuleerd in het raadsvoorstel.
• Kunt u een eerste beeld geven van de impact op bouwrechten en bestemmingsplannen.
Een aantal zaken vinden wij binnen de uitgangspunten van belang en zouden wat ons betreft moeten worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie:
• De mogelijkheden om de lokale bouwondernemingen te betrekken in de plannen.
• Aandachtspunten van de bewoners van de Noorderlaan.
• Tijdslijnen: binnen welke termijn of onder welke voorwaarden blijft kostenneutraliteit gewaarborgd.


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls