Een warm voorjaar! - 31-05-2017

Met nog één jaar te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het bijna tijd om de balans op te maken. Met ons coalitieakkoord ‘ Samen Kansen Pakken’ varen we een heldere  koers. Onze fractieleden spannen zich daarbij in om de juiste afwegingen te maken voor onze gemeenschap. Dit leidt soms tot stevige discussies, lastige afwegingen of tegenstellingen, tijdens onze fractievergaderingen, in de raadszaal of in gesprek met de Dongenaren tijdens de maandelijkse Praat op Straat. Ook de komende tijd staan er stevige onderwerpen op de agenda. Een paar voorbeelden:

Voor de verenigingshal hakken we komende maand een knoop door. Er moet op korte termijn een hal gezocht worden. Ook willen wij een stichting die invulling gaat geven aan het initiatief. Wat ons betreft wordt er meteen gekeken naar een lange termijn-oplossing. 

Voor VV Dongen wachten we op de beslissing van de vereniging en alle informatie over de voorstellen. Ongetwijfeld komen we daar op een later moment op terug!

Op sportgebied staat de komende tijd nog meer te gebeuren. De verlengde sportnota geeft mogelijkheid om het beleid af te ronden voor we nieuw beleid opstarten. Hierbij is aandacht voor binnen- en buitensporten, het beheer van accommodaties en verzelfstandiging van verenigingen.

De petitie Roovers over de N629 is aangeboden aan de provincie. Ons fractielid Denise Kunst was vanuit haar rol als burgerlid aanwezig bij de overhandiging. Er werd letterlijk gezegd dat er handjeklap is gespeeld tussen Dongen en Oosterhout. Natuurlijk is dit niet zo, en gelukkig heeft de gedeputeerde dit krachtig tegengesproken.

De naamgeving van de MFA houdt heel Dongen bezig. Onze fractie gaat ervan uit dat de technische problemen zijn opgelost zodra u dit bericht leest. We willen dat GfK een betrouwbare uitkomst garandeert. Een gerenommeerd onderzoeksbureau als GfK kan zich geen uitglijders veroorloven, vinden wij. En ook als gemeentebestuur, raad en college, staan we voor een degelijke en betrouwbare aanpak, waarbij de manier van delen van persoonsgegevens voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. De excuses zijn aanvaard, maar dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. In ieder geval vraagt de Volkspartij Dongen vanavond in de raad naar de feiten over de ontwikkelingen van afgelopen week en op welke wijze een betrouwbare, objectieve uitkomst wordt gegarandeerd. Want dát was de opdracht. 

We vinden het positief dat zoveel mensen hun stem willen uitbrengen of hebben uitgebracht. Het is duidelijk dat veel Dongenaren deze unieke kans aangrijpen om hun mening te laten horen. En terecht. Het is per slot van rekening uw nieuwe huiskamer! 

 


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls