Een drukke seizoensstart! - 20-10-2016

De herfstvakantie staat voor de deur. Net als de begrotingsbehandeling 2017, in november. Het politieke werk is duidelijk weer opgestart. De eerste raadscyclus zit erop, met een verrassend, toegevoegd onderwerp, de haalbaarheidsstudie Sportpark De Biezen. 

Tijdens de extra opiniërende raadsvergadering heeft de Volkspartij Dongen duidelijk aangegeven, dat zij oog en oor heeft voor de belangen van VV Dongen en omwonenden van de huidige en mogelijke toekomstige locatie. De aanvullende aandachtspunten zijn door het College van B&W opgenomen in de opinieweergave. Na deze toezegging heeft de Volkspartij Dongen tijdens de besluitvormende raadsvergadering dan ook ingestemd met het raadsvoorstel. De positieve reactie van de leden van VV Dongen tijdens de algemene ledenvergadering toont ook het draagvlak binnen de vereniging. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. 

 

Als Volkspartij Dongen zijn we niet alleen politiek betrokken. Onze raadsleden en wethouder komen ook graag naar allerlei activiteiten binnen de gemeente. Daarom hebben we ook dit jaar weer met veel enthousiasme meegedaan aan De Dongense DorpsQuiz. 

Wij zijn ook blij met de stappen die gezet worden in de verzelfstandiging van Olympia. Het werd tijd om knopen door te hakken. Dit dossier heeft door trage besluitvorming de afgelopen zes jaar onnodig vertraging opgelopen. De pilot verenigingshal blijft een zorgenkindje, maar ook daar komt schot in de zaak. In ieder geval wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een voorstel en de pilot staat nu vermeld in de begroting van 2017. 

Ook hebben we de wens dat er bij de nieuwe MFA een buitenpodium wordt gecreëerd. Er wordt inmiddels gesproken over een mogelijkheid voor buitenoptredens. Dat is al een mooie 1e stap want ook zo’n eenvoudig te realiseren initiatief biedt mooie mogelijkheden voor promotie van kunstuitingen, in welke vorm dan ook. 

De Volkspartij Dongen blijft laagdrempelig aanspreekbaar tijdens de maandelijkse Praat op Straat. De eerste van dit seizoen, op de hoek Hoge Ham/Biezen, was weer een succes. Kom gerust de volgende keer ook langs voor een kop koffie of thee en een praatje. Dat praatje mag natuurlijk politiek getint zijn, maar dat hoeft niet!


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls