De sport in beeld - 29-06-2016

De Volkspartij Dongen staat al sinds jaar en dag voor een actief sportbeleid. Dat goede sportaccommodaties daarbij horen is vanzelfsprekend. Het grote aantal Dongense accommodaties wordt door de vele, sportende Dongenaren gebruikt. 

Om mee te gaan met de wensen en eisen van de tijd, is het verstandig om de conditie van de sportfaciliteiten regelmatig tegen het licht te houden. Dat gebeurt dan ook en waar nodig worden acties in gang gezet. Er is oog voor de aandachtspunten van alle sportverenigingen, maar de volgende springen dit jaar het meest in het oog: het College van B&W is op dit moment druk bezig met de verzelfstandiging van de voetbalcomplexen Dongekant en Crispijn, bij u welbekend als de thuishavens van DVVC en Olympia ’60. De fractie van de Volkspartij Dongen wenst dit proces nog in 2016 af te ronden. Maar ook de situatie van en rondom kersvers kampioen VV Dongen is in beeld. De capaciteit van deze accommodatie bereikt zijn grens, en iedereen merkt dat de verkeerssituatie rondom het complex verre van ideaal is. Daarom gaat het College de toekomst van Sportpark De Biezen onder de loep leggen om tot een goede oplossing van beide problemen te komen. Van de sportzalen vraagt de zaal in Dongen-Vaart als eerste om een grondige renovatie.

Meedoen aan sport wordt in Dongen op veel manieren gestimuleerd: de inzet van de combinatiefunctionarissen in scholen en verenigingen, het organiseren van thema-avonden, het Sportgala en de activiteiten rond Jongeren Op Gezond Gewicht.

De Volkspartij Dongen snapt dat sommige projecten niet eenvoudig te realiseren zijn en veel tijd vragen om tot een goede invulling te komen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ons inzetten voor goed sportbeleid. 

Natuurlijk volgen we ook de sportieve ontwikkelingen en prestaties. Daarom sluiten we af, met een GEFELICITEERD aan alle sportkampioenen van Dongen. Chapeau.


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls