Algemene Ledenvergadering - 29-06-2016

Gisteren was de Algemene Ledenvergadering van de Volkspartij Dongen. Dit keer midden in het hart van ’s Gravenmoer, De Geubel. Tijdens de vergadering was er traditioneel aandacht voor een aantal jubilarissen. Waarbij er extra aandacht was voor Jacq de Cocq, voormalig raadslid en fractievoorzitter, maar liefst 40 jaar lid is van de Volkspartij Dongen. Gefeliciteerd allen!  

Daarnaast werd er een gemeentelijke oorkonde uitgereikt aan Thom Vermeulen senior. Thom Vermeulen was de laatste 15 jaar voorzitter van de Volkspartij Dongen en heeft de voorzittershamer overgedragen aan Kees Hoevenaars. Thom is tevens 12 jaar voorzitter van de Senioren Harmonie Dongen en is actief binnen het Platform Dongense Muziekverenigingen (Pladom), de ontmoetingsplaats van zeven Dongense muziekverenigingen en Het KunstPodium Dongen, waar zij gezamenlijke belangen organiseren. Proficiat Thom. Dankjewel voor je inzet voor de Volkspartij Dongen en de Senioren Harmonie Dongen, en je inzet binnen Pladom. 

In de politiek is er in de raadsvergadering vanavond aandacht voor de 2e GFT container. De fractie van de Volkspartij Dongen steunt dit raadsvoorstel. In het najaar is na initiatief van de Volkspartij Dongen een motie aangenomen waarin het College van B&W de opdracht kreeg om te onderzoeken hoe een tweede GFT-container, tegen kostendekkend tarief, kan worden aangeboden aan de inwoners van Dongen. In het raadsvoorstel dat daaruit komt, krijgen inwoners de mogelijkheid om voor €120 per jaar deze tweede container te huren. Deze tweede container zal dan, net als de “gewone” GFT-container, om de week geleegd worden. Er wordt gesteld dat in de vorige situatie van wekelijks legen van de GFT-containers, een tweede GFT-container slechts €60 per jaar kostte. Echter, de wethouder heeft heel duidelijk aangegeven, dat dat geen kostendekkend tarief was. In de vorige situatie betaalden alle Dongense huishoudens mee aan de kosten van een tweede GFT-container voor een beperkt aantal inwoners. De Volkspartij Dongen vindt het eerlijker om deze kosten alleen bij de gebruikers van een tweede container neer te leggen. 

Een korte rondgang langs de websites van omliggende gemeenten leert dat het voorgestelde tarief prima in de middenmoot van de geldende tarieven in die gemeenten ligt.


Agenda

Fractie,

 

Donderdag 23 augustus, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 27 augustus, fractie + achterbanvergadering, voorbereiding opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1

 

Donderdag 30 augustus, opiniërende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal. 

 

Zaterdag 1 september, Praat op Straat.

Aanvang 10h, Looiersplein, naast DA drogist.

 

Maandag 3 september, fractievergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag 6 september, raadsinformatieavond.

Aanvang 20h, gemeentehuis, centrale hal.

 

Maandag 10 september, fractie vergadering, voorbereiding besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, commissiekamer 1.

 

Donderdag13 september, besluitvormende raadsvergadering.

Aanvang 20h, gemeentehuis, raadszaal.

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

Nieuws ontvangen?

>>
U bent ingeschreven!

Nieuwste polls